Strategy, Consumer Goods & Retail,

חלבונים להמונים – מהפכת החלבון האלטרנטיבי וההזדמנויות בשוק הישראלי

.

במרוצת השנים אנו עדים לעליה חדה בביקוש למוצרים המהווים תחליף לבשר ולמוצרים מן החי ברחבי העולם.
תרחישים כמו הנפקת חברות בתחום החלבון האלטרנטיבי וכניסת מוצרי תחליף לתפריטי רשתות מזון מהיר מהווים דוגמאות ספורות להתפתחות שוק זה.

אז מה גורם לשחקנים רבים בתעשיית המזון להיכנס לתחום, מהי הדרך הטובה ביותר לעשות זאת ומדוע השחקניות הישראליות עדיין נמצאות מאחור בהשוואה לשאר העולם?

כל התשובות בסקירה המצורפת הנכתבה על-ידי צוות המומחים ב-TASC, בשיתוף ארגון The Good Food Institute Israel