Data,

להפוך את הדאטה ללימונדה

מדוע כדאי לארגון לאמץ תפיסה של Data as a Product

למרות הקביעה הנפוצה “מידע הוא הנפט החדש”, פעמים רבות הגורמים העסקיים בארגון מתקשים לזהות את מלוא פוטנציאל הערך של הדאטה הארגוני עבורם בסיוע בקבלת החלטות.

תפיסת Data as a Product באה לסייע באמצעות הפיכת הדאטה למוצר שניתן להשתמש בו במגוון רחב של תרחישים באופן חוזר ונשנה.

בסקירה הבאה תוכלו להעמיק בתפיסת Data as a Product: כיצד לחשוב על דאטה כמוצר? מהם השלבים המרכזיים של תהליך הגדרת מוצרי הדאטה בארגון? מהן התכונות של מוצר דאטה איכותי?