Strategy, Public Sector,

העם דורש שירותים ממשלתיים בדיגיטל

שברנו את תקרת הזכוכית: גם סרבני האונליין עוברים לשירותים ממשלתיים מקוונים

בשנים האחרונות מקדמת הממשלה, במקומות רבים בהצלחה יפה, טרנספורמציה דיגיטלית לשירותים שהיא מספקת לציבור הפרטי והעסקי. עם זאת, קצב אימוץ השירותים היה נתון בעיקר להחלטת הציבור, וחלקו התקשה לאמץ את השינוי, בין אם בגלל קושי בשינוי הרגלים ובין אם בגלל קושי אובייקטיבי וחשש משימוש בפלטפורמות דיגיטליות.

סקר שערכה חברת הייעוץ TASC מעלה שמשבר הקורונה הוביל גם סרבני אונליין אדוקים אל עבר השירותים המקוונים, גם בקרב קבוצות אוכלוסיות עם אוריינות דיגיטלית נמוכה.

ממצאים עיקריים

מקור: חברת הייעוץ TASC בשיתוף i-Panel

מסקנות והמלצות

הממשלה פועלת בשנים האחרונות רבות להגדלת מגוון השירותים המונגשים באופן מקוון ולשיפור השירות לציבור ועליה להמשיך לפעול בכיוון זה. משבר הקורונה הוא בבחינת הזדמנות חסרת תקדים להאיץ מהלך זה, כי הציבורי שם ונכון לצרוך את השירותים הממשלתיים באופן מקוון. גם קבוצות שנטו לצרוך שירותים בצורה מסורתית – פיזית וטלפונית – מביעות נכונות גדולה יותר לצרוך שירותים מקוונים, גם מבלי להתנסות בכך בפועל במהלך המשבר.

עניין זה כמובן לא אומר שאפשר לסגור את כל קבלת הקהל של משרדי הממשלה, אבל בהחלט אפשר כבר לדמיין, ובייחוד בעידן האיזור האישי שבו השירותים מרוכזים לארזח במקום אחד, קבלת קהל ומוקד טלפוני אחודים למשרדי הממשלה. במקביל, על הממשלה להבין לעומק ולפעול להסרת החסמים המונעים מאוכלוסיות מסוימות לצרוך שירותים דיגיטליים, ובפרט לחשוב על דרכים להוביל להתנסות בצריכת השירותים.


לחברת הייעוץ TASC ניסיון ומומחיות ארוכת שנים עם המגזר הציבורי. TASC ליוותה ומלווה לאורך השנים אינספור משרדים ממשלתיים בקבלת ההחלטות החשובות והמכריעות ביותר שמשפיעות על כל תושבי ישראל.