Strategy, Health,

צעד נוסף בהתקדמות לרפואה דיגיטלית

האם בזכות משבר הקורונה תיקח ישראל את הרפואה הדיגיטלית צעד נוסף קדימה?

אחת המגמות המרכזיות במסגרת שיפור הטיפול הרפואי היא צריכת שירותי רפואה מרחוק – למשל ע”י ביקור רופא וירטואלי בשיחת וידאו. השירות אינו חדש, אך לפי סקר שערכנו בחברת הייעוץ TASC בתחום הבריאות הישראלי, נראה כי רבים נחשפולשירות לראשונה בתקופת הקורונה והיו שבעי רצון מהשירות, כאשר אוכלוסיות כמו בני הגיל השלישי והמגזר החרדי העלו דרמטית את שיעורי השימוש בו. בסקר עולה כי מחצית מכלל הנסקרים שהשתמשו בשירות הבריאות הדיגיטלי היו מעוניינים להשתמש בשירות שוב מטעמי נוחות והן מטעמי חשש מהדבקה, ומחציתם היו מעדיפים לחזור לביקור פיזי בעיקר עקב תחושה כי האבחון הווירטואלי לא היה מספיק מעמיק ומדויק.


ממצאים עיקריים

מקור: חברת הייעוץ TASC בשיתוף i-Panel

מסקנות והמלצות

הסקר שערכנו כאן בחברת הייעוץ TASC, העלה כי בריאות דיגיטלית בכלל ושירותי רפואה מרחוק בפרט הופכים להיות חלק משמעותי יותר ויותר באופן צריכת שירותי הרפואה בישראל, וכי גיל ומגדר אינם מהווים חסם לשימוש בהם. בהתאם לכך, הפתרון יכול להיות רלוונטי ומשמעותי למגוון רחב של ספקי שירות רפואי- קופות החולים, בתי החולים ונוספים, ומומלץ כי הם ירחיבו את השירותים הקיימים וישלבו אותם כחלק משמעותי בערוצי התקשורת והטיפול הקיימים.

ספקי שירותי בריאות שיעשו כן, צריכים לשים לב כי מצד אחד השירות נחשב כנוח וזמין, אך אחד החסמים העיקריים לשימוש, אינו חסם שימוש טכני או תשתיתי, אלא דווקא כי האבחון לא היה מספיק מקיף ומעמיק. הממצא מעיד על כך שבעוד שספקי השירות בנו תשתיות דיגיטליות ברמה גבוהה, עכשיו מגיע השלב לקחת את השירות לשלב הבא: חווית המטופל, משך הטיפול ותחושת הביטחון שהוא מקבל בביקור מסוג זה.


לחברת הייעוץ TASC ניסיון ומומחיות ארוכת שנים בייעוץ לשחקנים המובילים בתחום הבריאות בישראל. חברת הייעוץ TASC מסייעת לשחקנים אלה בגיבוש תוכניות אסטרטגיות, וכיוצא בזאת, קידום נושא הבריאות הדיגיטלית בישראל ובקרב הארגונים הרלוונטיים.