Energy & Utilities, Industry & Defense,

ממשבר אנרגטי להזדמנות כחול-לבן

הזדמנויות לתעשייה הישראלית בעקבות משבר האנרגיה באירופה

בחודשים אנו עדים לעלייה דרמטית בעלויות האנרגיה באירופה, זאת בעקבות המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. עליית מחירים זו משפיעה באופן ישיר על התעשייה האירופאית ובאותה נשימה, מייצרת יתרון תחרותי משמעותי עבור היצרנים הישראליים לעומת המתחרים באירופה.

לפי ניתוח כלכלי של חברת הייעוץ אסטרטגי-עסקי TASC, יתרון תחרותי זה צפוי להחזיק מעמד עוד 3-5 שנים נוספות, ולפי מומחי התעשייה והאנרגיה ב-TASC, מרחב ההזדמנויות טומן בחובו שתי משמעויות עיקריות עבור התעשייה הישראלית, בדגש על ענפים או תחומי מוצר עתירי אנרגיה:

  1. שחקנים הפעילים בשווקי המטרה במרכז/מערב אירופה – הגדלת רווחיות בטווח הזמן הקצר והזדמנות להרחבת כושר הייצור ו/או ביצוע מהלכי מיזוג ורכישה בטווח הזמן הבינוני/ארוך
  2. שחקנים הבוחנים אפשרות חדירה לשווקי המטרה באירופה – הנמכה של “רף הכניסה” ב-3-5 השנים הקרובות, ע”ב ייצור בישראל

בנוסף, על הממשלה לשקול מחדש את המדיניות שלה בתחום התעשייה וכן, לעדכן את מדיניות התגובה לשוק הגז הטבעי.

לנוכח משבר האנרגיה באירופה ועליית המחירים הדרמטית בחודשים האחרונים, צוות תעשייה ב-TASC גיבש סקירה קצרה בנושא המשבר, השלכותיו ומרחב ההזדמנויות שהוא מייצר עבור שחקני התעשייה הישראלית בענפים השונים.