Financial Services,

שוק הקריפטו בישראל

ניתוח שוק המטבעות והנכסים הדיגיטליים הישראלי

מיום ליום ההתעניינות בשוק המטבעות והנכסים הדיגיטליים הולכת וגדלה, השוק עצמו מתפתח משוק שולי ולא מפוקח למרכיב משמעותי בכלכלת העתיד העולמית וממשיך למשוך משקיעים פרטיים, מוסדיים וגופים פיננסיים.

בסקירה שגיבשו לאחרונה צוות המומחים ב-TASC, תוכלו להעמיק בתמונת המצב של שוק הקריפטו הישראלי, מיהו משקיע הקריפטו הטיפוסי וכן, בהזדמנויות ובאתגרים שניצבים בפני משקיעים וגופים המעוניינים להכנס לשוק הקריפטו.