TMT,

מה הקשר של שוק התקשורת בישראל לפרס נובל לכלכלה לשנת 2020?

פרס נובל לכלכלה, שיטות ושוק התקשורת
רוברט (בוב) ווילסון ופול מילגרום מאוניברסיטת סטנפורד הם זוכי פרס נובל לכלכלה לשנת 2020 על תרומתם לתחום תורת המכרזים באמצעות ניתוח של התנהגות השחקנים במכרז בתנאים של מידע מלא או חלקי. אבל איך כל זה קשור לשוק התקשורת בישראל?
אחד הממצאים החשובים בעבודתם של ווילסון ומילגרום הוא העובדה כי לעורך המכרז יש אינטרס להגדיל את המידע העומד לרשות המתמודדים במכרז. כך למשל, מכירה פומבית (המכונה גם מכרז אנגלי) בה כל מתמודד רואה כמה מציעים שאר המתמודדים במהלך המכרז, צפויה להניב מחיר גבוה יותר בהשוואה למכרז “מעטפות סגורות” בו המתמודדים אינם רואים כמה הציעו האחרים במעטפות אשר הגישו. השניים יישמו את מסקנותיהם לעיצוב שיטות מכרז הממקסמות את ההכנסה הצפויה לעורך המכרז ומעודדות הקצאת משאבים יעילה.

שיטות מכרז זה שם המשחק

בשנת 1994 ביצע הרגולטור האמריקאי בעת ובעונה אחת מכרז למאות רישיונות לתדרים סלולריים בשיטת המכרז SMRA) Simultaneous Multi Round Auction), אשר פותחה על ידי ווילסון ומילגרום (בשיתוף עם פרסטון מקפי). המכרז הניב מעל 600 מיליון דולר לקופת האוצר האמריקאית, סכום חסר תקדים באותם ימים למכרז תדרים סלולריים אשר עד אז חולקו כמעט בחינם, והביא לחלוקה יעילה של הרישיונות. לשם השוואה, טרם המצאת ה-SMRA היו הרישיונות לתדרים סלולריים מחולקים על ידי הגרלה, ועל פי רוב חברות זכו בתדרים שאינם תואמים את הצרכים שלהן ונאלצו לסחור זו עם זו ברישיונות תדרים לאחר ההגרלה.

בשנת 2006 פיתח מילגרום, יחד עם פיטר קרמטון ולורנס אוסובל, שיטת מכרז חדשה המכונה CCA) Combinatorial Clock Auction) אשר נועדה להחליף את ה-SMRA. שיטת המכרז CCA היא state of the art של תורת המכרזים וכוללת שימוש במגוון כלים בתורת המכרזים בכדי לעודד את המתחרים להציע באופן כן את העדפותיהם. יש לציין כי שיטת CCA ספגה ביקורת רבה הן בגלל בעיות תיאורטיות והן בגלל קשיים ביישום לאור מורכבותה הרבה. נראה כי לאחר תקופת זוהר מסוימת של שיטת ה-CCA, בשנים האחרונות השימוש בעולם ב-CCA הולך ופוחת לטובת העדפת השימוש בשיטת SMRA הוותיקה וכן, שיטות מכרז נוספות.

Source: Freepik
גבירותיי ורבותיי- רגע היסטורי!

בשנת 2014 נערך מכרז תדרים לתדרי דור 4 בשיטת SMRA, אשר הניב למדינה סכום מצטבר של כ-250 מיליון שקלים. במהלך המכרז, ובשונה מהמקובל במכרזי SMRA, התפתחה תחרות מחירים עזה והדבר הביא למחירים גבוהים ביחס למצופה.

לאחרונה, נערך והסתיים בישראל מכרז בשיטת CCA, הראשון מסוגו בישראל- מכרז תדרי דור 5 , אשר הניב למדינה סכום כולל של כ-250 מיליון שקלים. אמנם, בעוד שלוש המתמודדות במכרז זכו בכמות תדרים דומה, המחיר בפועל ששילמה סלקום (יחד עם אקספון), היה כפול מהמחיר אותו שילמה קבוצת PHI (חברות HOT Mobile ופרטנר). תוצאה זו הינה אפשרית בשיטת מכרזי CCA מהיותה קובעת מחיר שונה לכל מתמודד בהתאם להצעות אשר הציעו המתמודדים האחרים על חבילות תדרים שונות.

חברת TASC ליוותה את HOT Mobile בזכייתה במכרזי התדרים הן במכרז דור 4 והן לאחרונה במכרז דור 5, בו זכתה HOT Mobile בתוצאה מרשימה, ביחד עם חברת פרטנר. אנו שמחים על ההזדמנות לקחת חלק במהלכים חשובים אלו אשר עיצבו ועתידים לעצב את שוק התקשורת בישראל.

לפרטים נוספים ולקבלת ייעוץ בתחום הטלקום, מדיה וטכנולוגיה

פנו אלינו