Operational Excellence,

מה הדור הבא של VUCA+ צופה עבורנו ועבור ארגוננו?

האם הארגון שלך והאם אתה מוכן לדור הבא של VUCA + שכבר בפתח?

VUCA – volatility, uncertainty, complexity, ambiguity
תנודתיות, אי ודאות, מורכבות ועמימות – המטרה הינה להתארגן סביב צוותים קטנים, אוטונומיים ומכוונים עצמית.

בשנים האחרונות, VUCA הפך לדייר מקובל של ניהול בארגון – המונח הוגדר ע”י צבא ארה”ב ומתאר את התנאים והאילוצים העומדים בפני ארגונים, כדרך התמודדות התקבלה החלטה בצבא ארה”ב על שימוש בצוותי כוחות מיוחדים קטנים לצורך מענה מהיר לקונפליקטים.

העולם שלנו נתון תחת שינויים תמידיים, שינויים אלו עשויים להיות דרמטיים לעיתים, כאשר זמן ההסתגלות מתקצר. כדיי לעמוד בקצב השינויים החברתיים, הטכנולוגיים, הכלכליים, הפוליטיים, הסביבתיים והדמוגרפים – VUCA להתפתח לשלב הבא:

1. מתנודתיות לתגליות

שינויים קורים וההתמודדות עם שינויים אלו דורשת גילויים שמקורם בהמצאות חדשות, הזדמנויות חדשות וניהול ציפיות לשינוי מתמיד.

2. מאי ודאות לסיכון

עם חוסר היכולת לחזות את העתיד, מגיעה דרישה להבנה וניהול הסיכון, ניהול הסיכון כולל הגדלת החיזוי, הפחתת השונות ויצירת מנגנוני בקרה ושליטה.

3. ממורכבות למערכת אקולוגית

המורכבות כוללת בלבול בין זרמי פעילות מרובים, היערכות למורכבות הנ”ל פירושה לעבור למערכת אקולוגית המתמקדת בשותפות, צוותים מובחנים, ניווט פרדוקסים ורשתות.

4. מעמימות לשקיפות

המציאות אינה מתנהלת בפורומים ציבוריים בהם הגישה למידע הופכת להיות נפוצה ונגישה, שכן אין לדעת מאין יגיע האיום, להתמודדות עם העמימות הקיימת נדרש לזהות מגמות ע”י נתונים מובנים ולא מובנים באמצעות גישה לנתונים ומידע ותקשורת זורמת.

אז מה המשמעות של VUCA+ עבור ארגונים?

ההגיון של VUCA מעודד ארגונים ליצור מיזמים קטנים שיוכלו לפעול באופן אוטומוני כדי לעבור במהירות לשווקים חדשים. כדי להשיג את המציאות החדשה שכוללת תגליות, סיכונים, מערכת אקולוגית חדשה ושקיפות יש ליישם את המעבר לVUCA+ וליצור היררכיה ארגונית חדשה מהסוג הבא:

המבנה הארגוני החדש (MOE- market-oriented eco-organization) הינו בעל שלושה מאפיינים מרכזיים:

1. פלטפורמה עבור משאבים קריטיים ותמיכה מקצועית אשר משותפת לכלל הצוותים העסקיים.

2. צוותים המייצגים מוצרים / שירותים קטנים (כגון: עיצוב מוצר, פיתוח מוצר, בדיקות, הפעלה ועוד)

3. שותפים אשר מייצגים שותפותיות עסקיות חיצוניות.

ההבדל העיקרי במבנה הארגונים החדש (MOE) הינו שהצוותים מחוברים לפלטפורמה ואחד לשני, באמצעות קשרים אלה הארגון הופך באמת לאקולוגי בו המבנה השלם חזק מסך חלקיו.

שלושת הנקודות אשר ארגון צריך לשים לב כדי להצליח:

1. מוכוונות לקוח – על הצוותים להיות מוכווני לקוח ולפעול על פי הזדמנויות בשוק ולא לפי נתח שוק.

2. חדשנות – כל צוות מונע ע”י מה חדש או מה הבא בתור ולא על מה שהיה בעבר.

3. אג’יליות (“זמישות”) – כל צוות ינוע במהירות ובשקיפות אל תוך חללי הזדמנויות חדשים.

כיצד VUCA+ משפיע על הפרט:

  • אדם החי בעולם ה-VUCA הופך להיות סוכן עצמי אשר אחראי על התפתחותו האישית ומיפוי הקריירה (לקיחת סיכונים עצמיים, להגדיר איפה ללמוד ולגדול).
  • הפרט הופך לחלק מהרשת האקולוגית ובמקום להיות בעל מנטור יחיד הפרט מפתח רשת חונכים באמצעות קשרים שיתמכו בו מבחינה חברתית, רגשית ואינטלקטואלית.
  • הפרט אשר מבין ומעריך את VUCA+ יצור קשרים חדשים ובנוסף יתמך ע”י “בודדים” אחרים.