Operational Excellence,

מצוינות תפעולית כגורם הצלחה קריטי

מהלכים לקידום מצוינות תפעולית בארגון שלכם

בימים אלה, כאשר אנו ניצבים אל מול מציאות מורכבת, עמומה ודינמית המצוינות התפעולית (OPEX) הופכת מאלמנט חיובי, המשפר את ביצועי הארגון ומהווה יתרון מוסף, לגורם הצלחה קריטי שבלעדיו הסיכוי לשרוד ולהצליח לאורך זמן איננו גבוה.

ארגונים רבים מבינים כעת כי בכדי לממש אסטרטגיית מצוינות בתקופה זו, עליהם לאמץ מצב למידה מתמיד ולפתח יכולת להגיב לסביבה במהירות ובאפקטיביות. כל זאת לאחר בניית ותחזוק פלטפורמה תפעולית הנשענת על אקו-סיסטם רזה וגמיש. 
 

בסקירה זו תוכלו להעמיק בתובנות וההמלצות המרכזיות של מומחי TASC בכל הנוגע למצוינות תפעולית (OPEX), מבנה ארגוני וייעול תהליכים בארגונים.

מבנה ארגוני ייעול תהליכים תפיסת הפעלה ייעוץ תפעולי