Digital & Service Design,

איך נולד שירות חדש?

למה כדאי לבצע תהליך עיצוב שירות וחווית משתמש מקצה לקצה

חווית הלקוח מהווה גורם מבדל בין חברות המתחרות כיום בעולם הדיגיטלי. חברות וארגונים רבים משקיעים את מרב המשאבים כדי ללמוד ולהטמיע דרכים לשיפור מיטבי של חווית הלקוחות שלהם.
בכדי לבחון האם הארגון מוכוון חווית לקוח, יש לשאול מספר שאלות על האינטראקציה של הארגון ועובדיו מול המשתמשים והלקוחות השונים.

מחלקת הדיגיטל ועיצוב השירות ב-TASC ריכזה את שאלות אלו במטרה לעזור להבין אילו שינויים נדרשים בארגון ובתהליכי העבודה על מנת לשפר את השירות הקיים או ליצור שירות משמעותי חדש בארגון.