Strategy,

א׳ אוהל, ב׳ זה בית. ס׳ זה סייבר?

למה מדינות וארגונים נדרשים להשקיע באוריינות סייבר

אנו מסכמים היום (29.10.20) את שבוע הגנת הסייבר הלאומי. לצד האמצעים הטכנולוגים בתחום הסייבר, הניסיון מלמד שחוליית ההגנה הקריטית מפי איומי סייבר היא הגורם האנושי.

בסקירה זו, מומחי TASC ריכזו עבורכם מספר תובנות על אוריינות הסייבר של הציבור בישראל, בהתבסס מחקר שערכו שותפינו הבינלאומיים בחברת Oliver Wyman.